Organizator

Organizatorem konkursu Synthos Chemical Award jest Grupa Kapitałowa Synthos, pierwszy w Europie producent kauczuków emulsyjnych oraz wiodący europejski producent kauczuków NdBR i SSBR. Synthos jest również znaczącym europejskim producentem polistyrenu do spieniania. Jako jedna z dwóch polskich firm znalazła się w pierwszej dziesiątce światowego rankingu spółek chemicznych,

które w ostatnich pięciu latach wygenerowały największy całkowity wzrost wartości dla akcjonariuszy (wg raportu przygotowanego przez Boston Consulting). Synthos funkcjonuje w oparciu wyłącznie o polski kapitał.

Historia:

Synthos istnieje na polskim rynku od ponad 70 lat. W 1945 roku w Dworach (obecnie część Oświęcimia) powstała Fabryka Paliw Syntetycznych. Przedsiębiorstwo funkcjonowało jako Państwowe Zakłady Syntezy Chemicznej w Dworach (1946-1948), Zakłady Syntezy Chemicznej w Dworach (1948-1949), Zakłady Chemiczne – Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione
w Oświęcimiu (1949-1951) oraz Zakłady Chemiczne „Oświęcim” w Oświęcimiu.

1 grudnia 1994 r. przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a w 1995 r. 60% akcji Spółki wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W 1997 r. przyjęta została nowa nazwa: Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna. Prywatyzacja firmy nastąpiła w 2004 roku poprzez wprowadzenie akcji na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.Pod nazwą Synthos S.A. firma funkcjonuje od października 2007 roku. Nowa nazwa została wprowadzona po stworzeniu grupy kapitałowej i akwizycji czeskiej spółki Kaucuk Kralupy a.s.

Obecnie Synthos S.A. zarządza trzema spółkami produkcyjnymi – Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Oświęcimiu, Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach (Czechy) oraz Synthos Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

Działalność:

Działalność spółki skoncentrowana jest na czterech głównych segmentach: kauczuki syntetyczne, tworzywa styrenowe oraz dyspersje i lateksy. Najnowszą działalnością firmy jest obszar Agro – środki ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem polskich sadów.

Misją i najwyższą wartością dla firmy jest wzrost innowacyjności oraz wprowadzanie na rynek nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie produktów. Dlatego w 2009 roku Synthos uruchomił własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie we współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi opracowywane są nowe produkty wchodzące w skład portfolio firmy.Spółka rozwija się globalnie, działa na rynkach całego świata, jednocześnie inwestując sporo w kraju. Synthos stale rozszerza i unowocześnia swoje zaplecze technologiczne.
We wrześniu 2015 r. Grupa Synthos uruchomiła nową linię produkcyjną kauczuku SSBR. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 568 mln zł. Jest to jedna z największych inwestycji przemysłowych z polskim kapitałem w naszym kraju.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna:

Synthos to jedno z najbardziej nowoczesnych i bezpiecznych ekologicznie przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Europie. Systemowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa procesów technologicznych, ochrony życia i zdrowia pracowników. Potwierdza to przyznana w 2004 r. i przedłużana od tego czasu nieprzerwanie Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy, nadawana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
Synthos jest firmą otwartą i przyjazną dla otoczenia. regularnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnej powiatu oświęcimskiego. Wykonując swoją misję społeczną spółka wspiera finansowo liczne inicjatywy lokalne, kulturę i naukę oraz organizacje niosące pomoc dzieciom.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

Działalność spółki została zauważona i nagrodzona. Ostatnio otrzymane nagrody: Klucz Sukcesu za uruchomienie Centrum badawczo-Rozwojowego Nowych technologii, odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki oraz nagrodę w ramach Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego przyznaną przez dziennik Rzeczpospolita oraz Fundację Patriotyzmu Gospodarczego.

Patroni honorowi konkursu

Patroni medialni konkursu