Kryteria przyznawania nagrody

Uczestnicy konkursu oceniani są w systemie punktowym na podstawie kryteriów:

  • znaczenie dla rozwoju polskiego przemysłu chemicznego,
  • innowacyjność,
  • potencjał inwestorski,
  • 10-minutowa prezentacja swojej działalności przed członkami kapituły konkursowej.

 

*Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz harmonogram znajdują się w regulaminie.

 

Patroni honorowi konkursu

Patroni medialni konkursu